Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina, Stará Ves

Dnešní několikaminutový prudký d隝 si vyžádal hned čtyři zásahy naší jednotky.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem C
Použití vody dodávané proudem B

řízení provozu na komunikacích
Odstraňování překážek z komunikací

Jednotka jako první vyjela k očistě komunikace mezi Slatinou a Starou Vsí, kterou zaplavilo bahno

z polí, spláchnuté předešlým prudkým lijákem. V průběhu tohoto zásahu byla operačním střediskem informována o potřebě provést stejný zásah také ve Staré Vsi, na silnici směrem na Skřípov.

Po dohodě s velitelem jednotky HZS Bílovec jsme odstranili nánosy bahna ze silnice u fotbalového hřiště ve Staré Vsi.

V průběhu doplňování vody jsme byli požádání občany

o protlačení kanalizace, rovněž ve Staré Vsi.

Po ukončení tohoto zásahu jsme byli dovoláni zpět do Slatiny – konkrétně na Nový Svět, kde jsme ve spolupráci se Správou a údržbou

silnic prováděli opět očistu komunikace od silných nánosu bahna z přilehlých polí.