Technická pomoc – čerpání vody Slatina

Dnes krátce po půl šesté byla cestou SOPIS

Frýdek-Místek jednotka povolána starostou obce k technické pomoci – protlačení kanalizace u kulturního domu. Ta se zanáší vlivem probíhajících stavebních úprav na prostranství u KD a případný

d隝 by tak mohl ohrozit sklepy kulturního domu.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem D
Protlačování kanalizace