Technická pomoc – monitoring Odry, Klokočůvek

Jednotka byla včera povolána k výjezdu

do Jakubčovic n. O., kde byla očekávána přílivová vlna. Po rozdělení úkolů jsme zasahovali v Odrách – Loučkách a v Klokočůvku.

Průzkum
čerpání a odčerpávání vody

Vzhledem k tomu, že na místo bylo svoláno více jednotek, shromáždili se všichni hasiči u lomu v Jakubčovicích nad Odrou, kde byli posléze na pokyn řídícího důstojníka ÚO Nový Jičín

rozděleni do jednotlivých sektorů. Naše jednotka jako první zasahovala v Odrách – Loučkách, kde prováděla monitoring mostů přes Odru a sledovala přicházející přílivovou vlnu. Na jedné z

fotografií je na grafu vidět skokový nárust hladiny. Způsobila to závada na stavidle Barnovské vodní nádrže ve vojenském prostoru Libavá. Porouchala se elektroinstalace a po jejím selhání se

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

nádrž vypustila během několika minut.

Po průchodu vlny byla jednotka odeslána do obce Klokočůvek k čerpání vody. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o

rozsáhlejší lagunu, která přímo ohrožuje dva domy. Laguna byla odčerpána plovoucím čerpadlem, jednotka se poté vrátila na základnu.