Technická pomoc – monitoring Odry, Klokočůvek

Jednotka byla včera povolána k výjezdu

do Jakubčovic n. O., kde byla očekávána přílivová vlna. Po rozdělení úkolů jsme zasahovali v Odrách – Loučkách a v Klokočůvku.

Průzkum
čerpání a odčerpávání vody

Vzhledem k tomu, že na místo bylo svoláno více jednotek, shromáždili se všichni hasiči u lomu v Jakubčovicích nad Odrou, kde byli posléze na pokyn řídícího důstojníka ÚO Nový Jičín

rozděleni do jednotlivých sektorů. Naše jednotka jako první zasahovala v Odrách – Loučkách, kde prováděla monitoring mostů přes Odru a sledovala přicházející přílivovou vlnu. Na jedné z

CTĚTE TAKÉ:   Taktické cvičení ve Slatině simulovalo požár kulturního domu

fotografií je na grafu vidět skokový nárust hladiny. Způsobila to závada na stavidle Barnovské vodní nádrže ve vojenském prostoru Libavá. Porouchala se elektroinstalace a po jejím selhání se

nádrž vypustila během několika minut.

Po průchodu vlny byla jednotka odeslána do obce Klokočůvek k čerpání vody. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o

rozsáhlejší lagunu, která přímo ohrožuje dva domy. Laguna byla odčerpána plovoucím čerpadlem, jednotka se poté vrátila na základnu.