Technická pomoc – čerpání vody Slatina

Jednotka dnes na žádost zřizovatele

asistovala se svou technikou při čištění požární nádrže v obci.

Průzkum
čerpání vody
Použití vody dodávané proudem D