Soutěž mladých hasičů ve Fulneku

Mladí hasiči soutěžili v požárním útoku ve

Fulneku. První terč shodili ve velmi pěkném čase 21,8 s, druhý však až téměř o tři vteřiny později…