Muži letos nesoutěží

Soutěžní družstvo mužů děkuje všem za pozvánky na soutěže. Letos se

však především z důvodu časově náročné činnosti při rekonstrukci zbrojnice nebudeme soutěží účastnit. Děkujeme za pochopení.