Technická pomoc – odstraňování překážek Slatina

Po deváté hodině večer se

projevily následky celodenního počasí – jednotka byla povolána k likvidaci stromu padlého přes silnici ze Slatiny směrem na Starou Ves.

Průzkum
řízení provozu na

komunikacích
Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů
Osvětlení místa zásahu