Co nám přinesl rok 2009

Konec roku je vždy časem bilancování. Jaký byl tedy rok 2009 z

pohledů nás, hasičů ze Slatiny?

Ten letošní se pro nás i okolní jednotky nesl ve znamení povodní. Období, po které jednotka zasahovala v postižených oblastech, sice ukouslo jen 14 dnů

z celého roku, nicméně v nás zanechalo tu nejvýznamnější stopu. Nezapomněli jsme však ani na kulturní a společenský život, drobnou pomoc občanům v naší obci, práci s mládeží, výcvik zásahové

jednotky a trochu toho sportu.

Začneme z příjemnějšího soudku, kterým je právě kulturní a společenský život sboru. I rok 2009 jsme začali přehledem roku předchozího a to na

lednové výroční valné hromadě. Koncem zmiňovaného měsíce jsme uspořádali tradiční hasičský ples. Ten se vydařil a hojná účast nás nemálo potěšila. Vezměte tento text tedy zároveň jako pozvání na

ples roku 2010, který se koná 23. ledna v 19:30 v sále KD. V rámci požární prevence pro děti jsme navštívili místní Základní a mateřskou školu, kde jsme si pro děti připravili tématickou

přednášku s ukázkou praktických prvků.

V květnu jsme se zúčastnili Svatofloriánského setkání hasičských praporů, kde jsme předvedli náš nový prapor, který jsme následně na 3

měsíce zapůjčili novojičínskému muzeu, ve kterém probíhala výstava nazvaná „Hasiči včera a dnes“, pokrývající vývoj hasičstva od historie po současnost. Opět s praporem jsme v červenci

pochodovali ve slavnostním průvodu, který zahájil mezinárodní hasičské hry CTIF v Ostravě.

Uspořádali jsme na místním hřišti tři fotbalová utkání. Tradičně na 1. máje si proti

sobě zahráli slatinští svobodní a ženatí muži, 8. května nás pak vyzvali k zápasu přátelé ze Skřípova, se kterými jsme v průběhu roku několikrát hráli kondiční zápasy v jejich tělocvičně. Tento

zápas měl poté svou zářijovou odvetu. Nutno dodat, že jsme oba zápasy se Skřípovem vyhráli a v našem slatinském utkání zvítězili svobodní v poměru 5:2. V obci jsme jako vždy dvakrát provedli

sběr železného šrotu a asistovali jsme obci při čištění požární nádrže, čímž jsme jistě přispěli nejednomu občanu nejen obce, ale i okolí, strávit například odpoledne po práci u vody.

Na poli sportovním jsme se příliš neprojevili. Může za to jednak stoupající pracovní vytíženost členů družstva a také v úvodu zmiňované zásahy výjezdové jednotky, které nám odčerpaly mnoho

sil a již tak dosti drahého času. Ačkoli jsme se snažili celkem pravidelně trénovat, zúčastnili jsme se pouze čtyř soutěží. Na okresním kole v požárním sportu se k výše uvedeným problémům

přidala ještě i smůla – v dobře rozběhnutém pokusu královské disciplíny nám praskla jedna z hadic C, což nás z jistého třetího místa odsunulo na celkové páté v rámci celého okresu.

Na poli mládeže bojujeme s jiným problémem – dostatek volného času dětí je negativně vyvážen jejich nedostatečným počtem. Družstvo se málokdy sešlo v potřebné sestavě a proto soutěžili také

pouze čtyřikrát, stejně jako družstvo mužů. Situace se však v podzimní přípravě, která probíhá v tělocvičně, pomalu stabilizuje a třeba se v příštím roce podaří jezdit soutěžit pravidelněji a

postupně se i zlepšovat. Práci s mládeží našim dlouholetým vedoucím (František Kotala a Jakub Kozák) ulehčily dvě nové instruktorky (Kateřina Vajdová a Veronika Tanečková), které během srpna

absolvovaly potřebný kurz v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích a poté se pilně vrhly do práce v kolektivu.

Zásahová jednotka má za sebou náročný rok se změnami v sestavě

i vybavení. Do jednotky po celoroční přípravě od 1. ledna 2010 oficiálně přibude nový člen (David Langer), dva hasiči si na týdenním odborném kurzu v Jánských Koupelích rozšířili své kvalifikace

na funkce strojník (Jiří Balner, Jiří Bernatík) a mohou tedy řídit cisternu k zásahu, další dva byli ustanoveni na funkce velitelů družstev (Jakub Kozák, Petr Binar). Tímto se značně zvýšila

akceschopnost jednotky, nebo právě funkce velitele a strojníka jsou nezbytné proto, aby jednotka mohla vyjet k události. Začátkem roku bylo zavedeno svolávání jednotky pomocí systému AMDS –

hlasových zpráv přicházejících jako běžný hovor na mobilní telefony členů jednotky, což značně rozšířilo spolehlivost svolávání, které již nevyužívá sirénu.

členové jednotky se

pravidelně a častěji, než v předchozích letech, scházeli na odborné přípravě a cvičili. Své schopnosti využili celkem u osmnácti událostí, u kterých v roce 2009 jednotka zasahovala. Jak již bylo

zmíněno, jednalo se především o zásahy spojené s povodňovou vlnou, která se koncem června prohnala částí Novojičínska. K první události roku vyjížděli hasiči 23. dubna, kdy byli povoláni k

požáru hospodářské budovy na pile v Bílovci. Jejich další zásah už souvisel s povodněmi. Hasiči strávili celkem 3 náročné dny v oblastech postižených záplavami, během nichž provedli 14

jednotlivých zásahů. Jednalo se o nejčastěji o čerpání vody, o rozebírání konstrukcí domů určených k demolici, úklid komunikací a podobné s živlem spojené práce. Za tyto fyzicky i psychicky

náročné zásahy nám vyjádřil poděkování krajský hejtman společně s ředitelem krajského Hasičského záchranného sporu na společném shromáždění v Ostravě. Dvakrát jsme v souvislosti s povodněmi

trávili večer v hasičské zbrojnici, kam jsme byli svoláni k pohotovosti. „Zásahový“ rok byl ukončen likvidací vosího hnízda, které v hospodě na Novém Světě cestou svých obyvatelek ohrožovalo

hosty.

Do vybavení jednotky jsme zakoupili nové rukavice, výstražné kužely, moderní přejezdové můstky, lanový naviják na cisternu a kalové čerpadlo. Darem nám bylo za zásah při

povodních věnováno i čerpadlo plovoucí. Na veškeré technice i vybavení v jednotce členové po celý rok pravidelně pracovali a udržovali ji v akceschopném stavu.

Nakonec můžu použít

loňskou větu z podobné bilanční zprávy. V příštím roce totiž opět plánujeme rozšířit vybavení zásahové jednotky, zkvalitnit výcvik a udržovat se ve stálé akceschopnosti. Na poli kulturního

života se budeme angažovat v již tradičních akcích a už nyní vás srdečně zveme mimo jiné na Výroční valnou hromadu a tradiční Hasičský ples.

Související fotogalerie:

Související

odkazy: