Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště Kunín

Dnes v sedm hodin ráno

vyjela jednotka dle předchozí dohody na vyžádání velitele HS Nový Jičín k likvidaci následků povodní na Novojičínsku. Byla nám svěřena obec Kunín, kde jsme strávili celý den. Oběd, večeři a

plnění vozidla i agregátů pohonnými hmotami jsme měli zajištěno na HS Nový Jičín.

Průzkum
Použití vody dodávané proudem C
čerpání a odčerpávání vody

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

Odstraňování překážek z komunikací a jiných prostor

činnost jednotky
čerpání vody ze sklepa a zahrady školy
Protlačování ucpané kanalizace na mnoha

místech v obci 🙂
Stejně tak čerpání studen
Pomoc při vynášení poškozeného majetku