Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště Jeseník n. O.

Jednotka včera

ráno opět vyjela k likvidaci následků povodňové vlny, tentokráte do nejvíce postižené obce – Jeseníku nad Odrou. Na místě jsme prováděli odčerpání vody ze zaplavené louky a během odpoledne

odřezání části střechy domu, u kterého byla nařízena částečná demolice.

Průzkum
čerpání a odčerpávání vody
Rozebírání konstrukcí
Zásah ve výšce a nad volnou

hloubkou

činnost jednotky
čerpání rozsáhlé laguny stojaté vody kalovým čerpadlem na zaplavené louce – hrozila kontaminace přilehlého rybníka.
U

CTĚTE TAKÉ:   Do čištění nádrže se zapojil kde kdo, letní koupání se blíží

rodinného domu v centru obce, u kterého byla nařízena částečná demolice, jsme provedli zajištění stávající konstrukce pomocí trámových podpěr, abychom zabránili jejímu případnému sesunu při

likvidaci vodou poškozené části. Dále jsme pomocí motorové pily odřezali střechu nad místem, které bylu určeno ke stržení.