Jiné, zatím neurčeno – zatím neurčeno Slatina

Zásahová jednotka byla dnes v

16:49 povolána k pohotovosti na vlastní stanici. Vzhledem k tomu, že se Fulnekem prohnala bouřka, která zapříčinila vylití Husího potoka a zaplavení města, vyjela na evakuaci a záchranu obyvatel

většina jednotek z okolí. Zajištění pokrytí bílovecka jednotkami PO pro případ další události – požár, dopravní nehoda apod. – bylo tedy na nás a na dobrovolné jednotce z Bílovce, která z tohoto

CTĚTE TAKÉ:   Cvičení prověřilo hasiče při zásahu u požáru

důvodu stejně jako my držela pohotovost na své stanici.

Záloha na stanici