Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště

Jednotka SDH Slatina byla 26. 6.

před sedmou hodinou ranní vyslána k likvidaci následků ničivých povodní, které zasáhly okolí města Nový Jičín. Z události jsme se vrátili ve 22:00 hod.

Průzkum
Použití vody

dodávané proudem C
čerpání a odčerpávání vody
Odstraňování překážek z komunikací a jiných prostor

Popis činnosti:

8.00 –

13.00 hod. Mc Limon, úklid bahno, terasy, sklep, umytí dlažby
13.00 – 14.00 hod. autoservis TOMO – uklid dlažby vodou – bahno
14.00 oběd OÚ Šenov
14.00 – 15.00 hod.

Šenov č 31 – uklid sklepa
vše na pokyn starosty obce Šenov

15.00 – 17.30 hod. N.J. ul. Novosady 41 – sklep čerpání vody – dle pokynu operačního
18.00 – 20.00

hod. Kunín 251, 253, čerpání vody – na pokyn starosty obce Kunín