Soutěž mladých hasičů v Tísku

Naší mladí hasiči dokončili požární útok za necelých

24 vteřin, nicméně vzhledem k přešlapu na čáře výsřiku nebyl pokus hodnocen.