Co nám přinesl rok 2008

Konec roku je vždy časem bilancování. Jaký byl tedy rok 2008 z

pohledů nás, hasičů ze Slatiny?

V roce 2008 patřilo mezi hlavní témata naše výročí – oslavili jsme totiž kulatých 120 let naší

existence. Historie našeho sboru celkem podrobně popisuje události kolem založení SDH v roce 1888. U příležitosti těchto oslav jsme na valné hromadě převzali slavnostní prapor a pro naše občany, kolegy a příznivce připravili

divácky velice přitažlivé a hlavně jimi výborně hodnocené slavnostní odpoledne s částečně recesistickou ukázkou zásahu na kulturní dům. U této příležitosti jsme si nechali vyrobit i památeční trička. S

připomínkou jubilejního roku proběhla už lednová výroční valná hromada. Co se týče významnosti pro sbor, je v závěsu za oslavami – a

příjemným doplněním významnosti roku 2008 – udělení čestného titulu Zasloužilý hasič čestnému starostovi SDH Slatina panu Pavlu Binarovi.

Ten převzal tento titul jako první člen SDH Slatina v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi.

Abych pokračoval tématu kulturního života, musím vzpomenout i tradiční

hasičský ples, neméně oblíbené fotbalové utkání Svobodní-Ženatí nebo

například soutěž v požárním útoku O putovní pohár starosty obce Slatina. Při zmínce o soutěžním družstvu je potřeba připomenout i

smůlu, která nás na naší vlastní soutěži potkala v souvislosti s destruktivní závadou na motoru našeho soutěžního stroje. Tato událost

nás v podstatě na zbytek sezóny vyřadila z aktivního soutěžního života, nebo si oprava vyžádala celé tři měsíce a my jsme pak do konce roku stihli už jen dvě soutěže. Mladí hasiči byli o něco málo aktivnější – soutěží navštívili celkem pět. V tomto kolektivu se potýkáme převážně

s nedostatkem dětí, které by o činnost měly zájem. Nic nám ovšem nezabránilo posedět si opět na našem známém místě u trochy občerstvení a uzavřít tak celoroční činnost trochu neformálně.

V obci jsme v průběhu roku – jako ostatně obvykle – dvakrát sbírali železný šrot (1, 2) a asistovali jsme obecním zaměstnancům při čištění požární nádrže. Jim patří díky i za nový nátěr na vratech naší zbrojnice. V rámci udržování kondice jsme

několikrát navštívili tělocvičnu ve Skřípově (1, 2, 3), kde jsme s místními sehráli kondiční přátelské fotbalové utkání. Nevynechali jsme ani každoroční turnaj hvězd v Kravařích, kde jsme letos obsadili třetí místo. V obci jsme pomohli při organizaci recesistické akce spolku Jako Za Mlada a zřídili si na ní prodejní stánek. Jako každý rok nás i letos navštívily děti z místní školy a z naší strany naopak nechybělo obohacení programu dětí na táboře na Mokřinkách,

kam jsme tradičně vyrazili s PPS-12 a zabezpečili zajímavou soutěž družstev. V rámci rozšiřování obzorů jsme navštívili veletrh Pyros v

Brně, který se koná každý sudý rok a ukazuje nové trendy v požární ochraně.

Letos jsem si nechal nejdůležitější a vlastně hlavní činnost, kvůli které v naší obci

existujeme, hezky nakonec. Tou hlavní činností je práce zásahové jednotky. Její členové se pravidelně školili, velitelé mají za sebou navíc specializační kurz civilní ochrany a ochrany obyvatelstva a

strojníci pak cyklické školení na stanici HZS v Bílovci. Výcvik s dýchací

technikou nebo pravidelné kondiční jízdy – to vše pomáhá udržet jednotku akceschopnou, připravenou ve dne v noci do deseti minut od

vyhlášení poplachu vyjet z místa dislokace k zásahu. Ukázku zásahu při dopravní nehodě jsme předvedli v sousední obci Hrabství, v rámci

jejich oslav 115. let od založení sboru. Na stejné akci jsme si vyzkoušeli najít dno fyzických sil. Svou vylepšenou techniku jsme předvedli i v Tísku, který stejně jako my slavil 120 let. Od začátku roku také vyplňujeme zprávy o zásahu elektronickou formou přímo do

SSÚ a na podzim se i naše vozidlová radiostanice naučila kódy typických činností.

Jako každoročně jsme i letos udělali kus práce především na zásahové technice. A už šlo o úpravu vyústění výfuku, která ulevila strojníkům od inhalace zplodin, rozvod

vzduchu ve zbrojnici pro stálé udržování vozidla pod tlakem, drobnosti typu ochranné mřížky na majáky nebo držáky zrcátek, úpravu uchycení motorové pily ve vozidle nebo o rozsáhlou úpravu výtlaků čerpadla, vždy byla vidět snaha a chu zlepšit vlastnosti techniky, se kterou zasahujeme u mimořádných událostí. Dokonalá prevence, nebo nový

plán plošného pokrytí kraje, platný od prvního července, nám v druhé půlce roku mnoho možností ukázat naše nasazení nedal, ačkoli svým významem se jedna z událostí druhého pololetí nesmazatelně

zapíše do historie jednotky a do paměti zasahujících členů.

Během roku 2008 jsme vyjeli k deseti událostem. Nejvíce nás

zaměstnávaly rozmary počasí – silný vítr v kombinaci s hustým deštěm lámal a vyvracel stromy v okolí obce a loni nově pořízená pila měla

spousty práce jak ve Slatině, tak v okolí Nového Světa a Výškovic. Jednou jsme vyjeli k požáru a jednou jsme poskytli technickou pomoc. Osmého srpna jsme pak vyjeli k události, kterou jsem nepřímo

zmínil výše – naše jednotka byla povolána k železniční dopravní nehodě do Studénky, kde došlo k nárazu mezinárodního rychlíku do mostu,

který se při rekonstrukci zřítil na tra. K události vyjelo družstvo o zmenšeném početním stavu a jeho členové aktivně pomáhali při vyprošování zraněných z vlaku a jejich transportu k vozidlům

zdravotnické záchranné služby a vrtulníkům LZS. Všichni, kteří zasahovali u této tragické nehody, obdrželi poděkování a uznání za

maximální nasazení při záchraně zdraví a životů.

V příštím roce plánujeme opět rozšířit vybavení zásahové jednotky, zkvalitnit výcvik a udržovat se ve stálé akceschopnosti. Na

poli kulturního života se budeme angažovat v již tradičních akcích a už nyní vás srdečně zveme mimo jiné na Výroční valnou hromadu a

tradiční Hasičský ples.

S přáním všeho nejlepšího do roku 2009
Jakub Kozák