Hodová kýblovačka Lešná

Letošní kýblovačka se nám opravdu vydařila – podobný výsledek

jsme snad ještě nevytvořili. Ze dvou pokusů se nám podařilo dokončit právě… žádný 🙂 Při prvním jsme nenabrali vodu, při tom druhém se nám lehce nezdařil koš. Nicméně jsme se na místě

dohodli, že se soutěž bude počítat už do další sezóny, takže rožněné selátko máme pojištěné :-))