Soutěž mladých hasičů Lubojaty

Na dnešní soutěži jsme se umístili na desátém

místě. První pokus v požárním útoku jsme nedokončili díky kamenu, který se nám zabydlel v proudnici.