Živelní pohroma – větrná smršť silnice ze Slatiny do Výškovic

Odstraňování překážek – padlý strom přes silnici