Živelní pohroma – větrná smršť silnice ze Slatiny do Výškovic

Ostraňování překážek – strom padlý přes silnici