Živelní pohroma – větrná smršť Slatina a okolí

čas odjezdu z místa zásahu se týká

opuštění místa prvního zásahu (padlý strom přes silnici v Kostelním lese). Tento výjezd obsahoval dva jednotlivé zásahy.

Jednotka po příjezdu na místo zásahu provedla rozřezání

odstranění stromu padlého přes silnici. Po zprůjezdnění komunikace bylo velitelem jednotky rozhodnuto o kontrolu sjízdnosti silnice na Nový Svět – místní část obce Slatina. Během jízdy byly

odstraněny větší větve ležící přes silnici. Během jízdy byla jednotka vyslána na další událost – do Výškovic. Po ukončení jsme při průjezdu obcí Slatina ještě odklidili několik větví ze silnice,

zkontrolovali stav stromů okolo hřbitova a pokusili se zprovoznit veřejné osvětlení, což se nám kvůli zkratu na elektrickém vedení nepodařilo.