Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina

Vzhledem k

dešti hrozilo zalití sklepních prostor.

Po příjezdu na místo jednotka prováděla proudem C protlačení kanalizace odvádějící vodu z okapových rour do septiku.