Živelní pohroma – větrná smršť Slatina

časy uvedené ve zprávě jsou zkreslené v

důsledku ztížené komunikace s operačním střediskem (přetížení SOPIS v důsledku obrovského množství probíhajících mimořádných událostí v sektoru, klimatické a povětrnostní podmínky apod.)

Po příjezdu na místo jednotka provedla rozřezání stromu padlého přes silnici a jeho odklizení.