Živelní pohroma – větrná smršť Slatina

časy uvedené ve zprávě jsou zkreslené v

důsledku ztížené komunikace s operačním střediskem (přetížení SOPIS v důsledku obrovského množství probíhajících mimořádných událostí v sektoru, klimatické a povětrnostní podmínky apod.)

Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla odklizení padlého smrku přes pozemní komunikaci a její uvolnění. Po ukončení zásahu byla jednotka ihned odeslána na silnici ze Slatiny na

Nový Svět, kde byl hlášen další padlý strom.