Co nám přinesl rok 2006

Konec roku je vždy časem bilancování. Jaký byl tedy rok 2006 z

pohledů nás, hasičů ze Slatiny?

V roce 2006 jsme strávili velkou spoustu hodin ve zbrojnici na úpravách naší CASky. Kromě přípravy na montáž přídavných modrých světel a nových majáků jsme také přezouvali pneumatiky. Také zakoupení nového

trhacího háku a nových nastavovacích žebříků si vyžádalo drobné úpravy na nástavbě. Její horní plošina pak dostala nový

nátěr.

Zásahová jednotka vyjela k celkem sedmi událostem a jednomu námětovému cvičení. Ze zásahů patřil k největším a nejnebezpečnějším požár výrobní budovy na pile v Bílovci. Do Bílovce jsme pak vyjeli ještě třikrát, z toho dvakrát k požáru ve společnosti Massag a. s. Jednou jsme hasili v Kujavách

a dvakrát jsme poskytli technickou pomoc ve Slatině. Pro zkvalitnění svolávájí jednotky jsme zakoupili systém Pelig, který při spuštění sirény obešle

členy jednotky podrobnou informací o typu a místě události.

V oblasti požárního sportu jsme se jakžtakž „poskládali“ k účasti na devíti

soutěžích. Na okresním kole jsme po odstoupení ze štafety 4×100 m z důvodu nevhodného nářadí obsadili šesté místo. Mladí hasiči soutěžili v roce 2006 celkem

sedmkrát, mimo jiné opět v rámci ligy MH Floriánek Cup. Na Hasičském fotbalovém turnaji hvězd v Kravařích jsme skončili druzí – nutno podotknout, že opět 🙂

Zapojili jsme se do projektu Výchova dětí v požární ochraně – jeden z našich vedoucích mládeže – Jakub Kozák – získal v Ústřední hasičské škole v

Jánských Koupelích akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy, která mu umožňuje práci v rámci programu.

V lednu jsme shazovali nečekanou

nadílku ze střechy zbrojnice. V obci jsme dvakrát sbírali železný šrot, uspořádali hasičský ples, tradiční fotbalový zápas Svobodní-Ženatí (i když o týden později z důvodu nepřízně počasí) nebo jsme se podíleli na zajištění každoroční recesestické akce místního spolku Jako

Za Mlada. V rámci požární prevence jsme několikrát navštívili místní základní školu s přednáškou o zásadách chování v případě vzniku požáru a především o

tom, jak podobným situacím předcházet. Dětem jsme představili vybavení, ve kterém zasahujeme a pozvali jsme je na návštěvu zbrojnice. Na žádost starosty obce

jsme vyčistili okapy v zámku od podzimního listí – i toho z roku 2005. V dubnu jsme oženili Tofila a v květnu jsme – jako

ostatně každý sudý rok – navštívili brněnský veletrh Pyros a v červnu jsme vyčistili požární nádrž a připravili ji na letní

koupání.

S přáním všeho nejlepšího do roku 2007
Jakub Kozák