Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina

Jednotka provedla na žádost starosty obce očistu komunikace v nebezpečné zatáčce u kostela pomocí asanačí lišty