Požár – průmyslové, zemědělské objekty, sklady Stará Ves

Balíky

slámy

Na místě kromě nás
HZS MSK HS Bílovec
JSDH Bílovec
JSDH Tísek

Po příjezdu na místo byla jednotka ponechána v záloze a po chvíli

odeslána zpět na základnu, síly a prostředky na místě byly vzhledem k nevelkému požáru dostačující.