Požár – lesní, polní porost, tráva Kyjovice, okr. Opava

Na místě kromě nás

JSDH Kyjovice
JSDH Pustá Polom
HZS MSK CPS Opava
HZS MSK HS Bílovec

Příjezd na místo zásahu komplikoval obtížný terén a omezené prostory (povedlo se

nám o jeden strom ustřelit kliku od nástavby). Máme teï podřené autíčko. Ale prý to má opravit řidič, tak budu dělat jakoby nic…

Dodávka vody