Jak adekvátně reagovat v případě zasažení povodní

V případě vzniku povodní na území české republiky doporučuje MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR občanům, kteří pobývají v blízkosti vodních toků, využít následující informace:

Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány

  1. Stav bdělosti – nastává při nebezpečí povodně
  2. Stav pohotovosti – je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň
  3. Stav ohrožení – je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území

Varování a informování obyvatelstva

O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:

 1. sirénami – kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén tísňovou informací
 2. sdělovacími prostředky
  • vysílání českého rozhlasu a české televize
  • regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize
 3. dalšími prostředky
  • místní a závodní rozhlas
  • pojízdné rozhlasové vozy a megafony
  • policie a hasiči

Činnost obyvatelstva

 1. při vyhlášení stavu pohotovosti:
  • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků
  • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů
  • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
  • informovat se o způsobu a místě evakuace
  • připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
  • při vyhlášení stavu ohrožení:
   • připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo
   • přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
   • připravit vyvedení hospodářských zvířat
   • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
   • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
   • při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody a plynu

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné značit jménem a adresou. Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
 • předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž

Při povodni

 • dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou
 • nevstupovat do míst, která jsou zatopená