Jak se zachovat v případě zemětřesení

Zemětřesení na území české republiky je naštěstí jev velmi vzácný a nedochází při něm k obětem na životech nebo k velkým škodám. čeští turisté se ale mohou setkat se silným zemětřesením při cestách do seismicky aktivních oblastí.

Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do maximálně několika minut (nikoliv desítky minut jako v amerických katastrofických filmech). Po silném zemětřesení mohou přijít v nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován o doporučených postupech při výskytu zemětřesení.

Před zemětřesením

 • Rozmyslete si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíte (v budově, na cestě, v noci)
 • Kde je vypínač plynu, vody a proudu?
 • Neohrožují Vás poličky, skříně a další volné předměty?
 • Prostudujte si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení nebo příchodu mořské vlny tsunami.
 • Připravte si doklady, peníze, svítilnu a další potřebné věci (pití, trvanlivé jídlo) pro případ rychlého opuštění místnosti.

Během zemětřesení

V budově vyhledejte nejbližší bezpečné místo: rám dveří, pod pevným stolem, pultem nebo postelí. Pokud nic podobného není nablízku, vtiskněte se do některého z vnitřních rohů místnosti. Nedostatek času nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Pozor na volně se pohybující předměty – nábytek, knihovny atd. Při vybíhání z domů pozor na padající římsy a komíny. Jste-li ve výtahu, opuste jej v nejbližším patře. Když Vás otřesy zastihnou na schodech, sedněte si, jednou rukou se přidržte zábradlí a druhou si chraňte hlavu. Ve volném prostoru vyhledejte otevřená místa dále od budov, mostů, stožárů vysokého napětí a vysokých stromů.

Po zemětřesení

 • Zachovejte klid !
 • Buďte připraveni na dotřesy.
 • Poskytněte první pomoc zraněným.
 • Zapněte si rádio a sledujte instrukce.
 • Nepoužívejte výtah.
 • Může být poškozen nebo zablokován výpadkem proudu.
 • Přezkoušejte plyn, vodu a elektrické vedení.
 • Při poškození vypněte hlavní vypínač.
 • V budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možnosti je buď uhaste nebo zavolejte hasiče.
 • Pozor při opouštění budovy – stále se ještě mohou řítit římsy, komíny a jiné části budov.
 • Žádné soukromé telefonní hovory.
 • Telefonní síť musí být především využita pro organizování záchranných prací, při přetížení hrozí výpadky.
 • Žádné soukromé cesty autem – silnice musí zůstat volné pro rychlé přesuny policie, hasičů a záchranných vozidel.
 • Sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů.

Richterova stupnice

Richterova stupnice se používá v seismologii pro popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty magnituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900 – 30. 9. 1985). Richterova stupnice je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení (ohnisko zemětřesení, které leží v hloubkách do 700 km pod zemským povrchem). Richterova stupnice udává intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 km od epicentra zemětřesení.

1, 2  Není cítit, lze pouze měřit přístroji
3      Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození
4      Slabé zemětřesení
5      Slabé poškození budov blízko epicentra
6      Vážné poškození špatně postavených budov
7      Velké poškození budov
8      Téměř úplné zničení

Richterova stupnice je logaritmická a nemá horní hranici.