Požár – průmyslové, zemědělské objekty, sklady Bílovec

Po

dojezdu na místo jednotka posílila probíhající průzkum objektu
Hašení s použitím dýchací techniky

Zásah ztěžoval prohořelý strop – hasiči se museli pohybovat po hliníkových

žebřících položených na podlaze
Hrozilo propadnutí do nebezpečných látek – roztoků, které se v galvanovně používají
Nepříjemná byla i teplota kolem -6° C
Zasahovalo

osm dobrovolných a dvě profesionální jednotky
Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu