Požár – nízké budovy Hýlov

Po příjezdu na místo nahlášen dostatek sil a

prostředků, jednotka byla ponechána v záloze a poté odeslána zpět na základu