Požár – lesní, polní porost, tráva Bravinné

Hašení proudem C, hašení

jednoduchými hasebními prostředky