Požár – lesní, polní porost, tráva Slatina – Nový Svět

Hašení proudem

C