Požár – lesní, polní porost, tráva Kyjovice – Zbyslavice

Zpoždění výjezdu

způsobeno požadavkem vyčkat na základně na ověření dostatečnosti sil a prostředků na místě zásahu.

Hašení proudem C