Požár – lesní, polní porost, tráva Bravinné

Na místě byl nahlášen

dostatek sil a prostředků, jednotka se vrátila na základnu