Požár – nízké budovy Bílovec – Stará Ves

Velitel jednotky HZS MSK Bílovec nahlásil

dostatek sil a prostředků, JSDH Slatina nevyjela ze základny