Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Slatina

čištění komunikací