Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště Bílovec

čerpání vody

– povodně