Únik nebezpečných látek – na pozemní komunikaci Bílovec

Likvidace olejové havárie