Význam SDH


Hasiči lidem - 28.12.2005


Pohled na jejich práci, užitečnost a využitelnost při požáru. Jednotky sborů dobrovolných

hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem,

obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách

a jiných mimořádných událostech.

Je zde nutno připomenout, že dost často dochází k záměně pojmů „Sbor dobrovolných hasičů“ s „jednotkou sboru dobrovolných

hasičů obce“.

V prvním případě se jedná o organizační článek občanského sdružení Sdruženi hasičů čech, Moravy a Slezska, které také významnou měrou spolupracuje s obcemi

v oblasti požární ochrany a při zabezpečeni činnosti jednotek SDH obcí.

Kdežto jednotky SDH obcí podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

zřizuje obec. Tyto jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí, k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou často povolávány operačními a informačními středisky

Hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.

Způsob spolupráce asi nejlépe

dokumentuje zařazení do zmíněného plošného pokrytí. Rovněž spolupráce s Hasičskými záchrannými sbory krajů je na dobré úrovni. Např. část pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí

kategorie JPO II a JPO III probíhá ve spolupráci s Hasičskými záchrannými sbory krajů na stanicích Hasičských záchranných sborů krajů.

O vztazích mezi dobrovolnými a

profesionálními hasiči kolují více či méně zasvěcené informace o rivalitě, přehlížení a podceòování dobrovolných hasičů. Ve skutečnosti jsou tyto vztahy podobné, jako vztahy mezi jinými lidmi,

kteří jsou nuceni spolupracovat. Až na výjimky probíhá tato spolupráce bez problémů a je hasičům vyšším cíle m.