Včasné zpozorování požáru je zcela zásadní


Hasiči lidem - 28.12.2005


Ze statistik vyplývá, že

nejvíce ohroženými skupinami populace jsou děti, starší občané a osoby s omezenou schopností pohybu.

V Moravskoslezském kraji zahynulo při požárech v období od 1. ledna 2005

devět osob (viz tabulka). Zpravidla se jednalo o požáry v bytech nebo rodinných domech. Ze statistik vyplývá, že nejvíce ohroženými skupinami populace jsou děti, starší občané a osoby s omezenou

schopností pohybu.

Popisované požáry mají zpravidla obdobnou příčinu vzniku a to nedbalost osob při používání otevřeného ohně. V praxi se jedná o ponechání zapálené svíčky v

blízkosti hořlavé látky, odhození nedopalku cigarety do odpadkového koše mezi hořlavý materiál, případně jeho odložení na pohovku, křeslo nebo koberec, hru dětí se zápalkami apod. V těchto

případech schází ke vzniku požáru již jen malý krůček. Následuje doba volného rozvoje požáru, která je doprovázena zvyšováním teploty a tvorbou toxických kouřových plynů. Osoby, které se

vyskytují v těchto prostorách jsou bezprostředně ohroženy na životě nebo zdraví. Intoxikované osoby nemohou rozumně a smysluplně reagovat na vznikající nebezpečí.

Zcela

zásadní je doba zpozorování požáru. Včasnou indikací vznikajícího nebezpečí a účinnou akustickou signalizací mohou být lidé varováni a ohrožený prostor opustit. Dobu zpozorování požáru lze

významně zkrátit instalací autonomních hlásičů požáru. Ačkoli jde o zařízení poměrně jednoduchá a finančně dostupná široké veřejnosti, nejsou dosud v praxi příliš užívána. Uvedené systémy jsou

vhodné zejména do prostory pro bydlení nebo ubytování.

Instalací těchto zařízení může dojít k podstatnému zkrácení doby zpozorování požáru, jeho volného rozvoje a snadnější

záchraně lidských životů.

Usmrcené osoby při požárech dle věku
2001 2002 2003 2004 2005
do 15 let 0 0 0 0 1
15 až 60 let 4 4 17 8 4
nad 60 let 6 4 5 4 4
Celkem osob 10 8 22 12 9