Zásady laické první pomoci
Úvod do první pomoci a seznámení se základními pojmy<br

/>

Zásady laické první pomoci


 • CO JE PRVNÍ POMOC – první pomoc je péče neboléčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

 • CÍLE PRVNÍPOMOCI – tři cíle první pomoci jsou:
  1. zachránit život
  2. zabránit zhoršení zdravotního stavu
  3. urychlit proces uzdravení

 • PRIORITY – je nutné zajistit tři základní životní funkce:
  1. je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty
  2. dýchání je v případě potřeby nutné obnovit a udržovat umělým dýcháním
  3. je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení

 • JAKÉ VYBAVENÍ POTřEBUJETE – nepotřebujete žádnou zvláštní výbavu. Dobře vybavená lékárnička pro první pomoc obsahuje řadu užitečných pomůcek, ale ne vždy ji máte v

  případě
  potřeby pohotově k dispozici. Můžete však použít cokoliv co je právě k dispozici, můžete
  improvizovat, pokud je to potřeba.


 • ZÁKLADNÍ PRAVIDLA – velmi důležité je nestat se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. Nepřibližujte se proto k postiženému, pokud se přitom

  dostává do
  nebezpečí i váš život (např. úraz elektrickým proudem). Nejdříve se zabývejte těmi, kdo
  jsou nejvážněji zraněni. Nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela

  nutné. Neopatrná manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho zranění.