Předcházejme požárům


Hasiči lidem | Prevence - 25.12.2005


Několik základních zásad pro předcházení požárům.

Hodně sucha, málo vody – ideální poměr namíchaný na vznik požáru lesa, pole či rodinného domku. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor, a požár je na světě. Proto také

hasiči zveřejnili zásady, kterými by se lidé měli řídit, aby se možnost zapálení snížila na minimum.

Nekouřit na polích a v lesích I deset zákazů kouření v lese nic

nezmůže proti jednomu neukázněnému kuřákovi. Proto je dobré zvážit, kde si lidé zapálí dýmku nebo cigaretu. I když takto způsobený požár nemusí ohrozit přímo lidské životy, rozhodně ohrozí

život lesních zvířat a může způsobit nesmírné materiální škody.

Nenechávat zapalovače za sklem automobilů Běžným nešvarem se stává, že kuřáci ponechávají plynový

zapalovač volně odložený za čelním sklem svého vozidla. Pokud takové vozidlo stojí nějakou dobu na přímém slunci, může dojít k přehřátí plynové náplně a k destrukci zapalovače. V malém prostoru

motorového vozidla pak tento výbuch většinou doprovází i požár.

V lese a volné přírodě je zakázáno rozdělávat ohně Pokud si jej přece jen chce někdo rozdělat jinde,

měl by ho zapálit na bezpečném ohništi. Pokud však fouká vítr, nemělo by se to raději riskovat vůbec. Jiskry totiž mohou zaletět do obrovské vzdálenosti a zapálit oheò i po několika hodinách.

Ohniště i jeho okolí je vždy nutné nakonec řádně polít vodou.

Pořád platí přísný zákaz vypalování trávy Přestože hasiči nevěří, že by se našel někdo, kdo by v

současné době vypaloval trávu nebo pálil jiný odpad, upozoròují na přísný zákaz těchto činností.

Pozor při manipulaci s hořlavými kapalinami Velké obezřetnosti by

měli rovněž dbát lidé, kteří musejí manipulovat s hořlavými kapalinami. Vlivem vysokých teplot totiž dochází k enormnímu odpařování, a tudíž velkému vzniku těkavých par. Potom skutečně stačí jen

úplně malá jiskra. Z těchto příčin zaznamenávají hasiči největší množství úrazů popálením. Výpary se totiž vzněcují většinou formou výbuchu, kterému člověk nedokáže uniknout.

Základem je poučit děti o bezpečnosti Hasiči apelují na rodiče, prarodiče a všechny, kteří se přes prázdniny starají o děti, aby je poučili o nebezpečí, které v sobě oheò skrývá, a

o tom, aby nemanipulovaly se zápalkami ani zapalovači.