Opatrně s ohòostrojem


Hasiči lidem | Prevence - 25.12.2005


Upozoròujeme na nebezpečí, které hrozí při neuváženém zacházení se

zábavní pyrotechnikou.

S blížícím se koncem roku bych rád varoval občany před nesprávným používáním zábavné pyrotechniky a otevřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě,

ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také zaviní nejrůznější nešastné události. Jde především o požáry v bytech, které vznikají od hořících svíček, například od adventních věnců, případně

vánočních stromků. Zábavné pyrotechnice bych se rád věnovala samostatně, protože problém s ní nastává už od Mikuláše. Lidé se totiž již s předstihem hromadně zásobili nejrůznějšími rachejtlemi,

petardami či domácími ohòostroji.
Problém může nastat již při prodeji tohoto zboží. Mnohdy se lidé snaží ušetřit nějakou tu korunu a kupují pyrotechniku, která nemá odpovídající

povolení či atesty nebo k ní není přibalen leták s návodem na použití v českém jazyce. Pak se stává, že nesprávným použitím dochází k vážným zraněním a požárům.
Všechny větší obchody,

supermarkety, hypermarkety a obchodní domy prodávající pyrotechniku obdržely začátkem prosince dopis, ve kterém byly upozorněny na zásady při prodeji a skladování pyrotechnických výrobků.

Velkým problémem, se kterým se setkáváme, je prodej rachejtlí dětem. často pak vznikají u dětí úrazy kvůli tomu, že petardy neumí používat nebo například po Silvestru sbírají nepoužitou

pyrotechniku, kterou se pak snaží použít. V minulých letech jsme zaznamenali případ, kdy hoši zašli do parku, kde jeden z nich začal házet petardy nedaleko stojících dívek. Znenadání chlapec

hodil jednu petardu na dívku. Ta ji zapadla za zimní bundu, kde došlo k explozi. Doma dívka zjistila, že je popálená na zádech a má propálený svetr a zimní bundu. Upozorněte proto vaše děti na

nebezpečí zmíněných výrobků a dohlédněte, aby je používaly pouze pod vaší kontrolou.
Vystřelovaní petard a pouštění silnějších světlic by se měly také vyvarovat podnapilé osoby. Stává

se pak, že místo do vzduchu zamíří na kolemjdoucí osoby, na obydlí nebo auta, protože neudrží předepsaný směr.

Veselého Silvestra a šastný vstup do nového roku bez úrazů,

požárů a nehod přeje