Okresní kolo soutěží v požárním sportu Jerlechovice
Soutěž jsme v celkovém

součtu vyhráli a více než vteřinu – jako obvykle rozhodovala královská disciplína – požární útok (dle pravidel PS, 3B, C52 B75, nástřikové terče). Za námi, na druhém místě skončil náš dlouholetý

rival v boji o tyto dvě pozice a to SDH Mniší. Soutěž byla ztížena velmi špatnou organizací a pro tyto účely silně nevhodným terénem

Náš výsledek

Dosažený čas: 1. m
Fotogalerie k článku