Jak se bezpečně chovat o Vánocích a během Silvestra


Hasiči lidem | Prevence - 04.11.2011


Opakování

je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých letech, tak i letos Vás chceme upozornit na některá nebezpečí, která na nás číhají v posledním měsíci v roce.

Toto období

je ve znamení vánočních svátků a novoroční oslav a tak snad v žádné domácnosti neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a zábavná pyrotechnika. A právě již při pořizování výzdoby a

pyrotechniky bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti.

Pokud jde o adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice, které jsou doplněny svíčkami dbát na to, aby svíčky

byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. Dále

si důkladně rozmyslet, kam si doma dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísovat

do prostor nábytkových skříněk. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.

Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme v dnešní

době možnost širokého výběru těchto výrobků v obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích. Při jejich nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl

opatřen návodem výrobce v českém jazyce, aby obal byl nepoškozen a aby na obalu byla vyznačena třída nebezpečnosti. Pyrotechnika je podle nebezpečnosti rozdělena do čtyř tříd.

Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky,

třaskavé proužky apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.

Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a

navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven,

domovu důchodců atd.

Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalovače ohòostrojů, který vydává český báòský úřad. Do této třídy

patří např. dělové rány a různé druhy raket.

Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat

projekt, který rovněž schválí český báòský úřad.

Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra v

souvislosti s používáním zábavné pyrotechniky k řadě tragických událostí, kdy se zraní desítky lidí, dochází k úmrtí a materiální škody dosahují stamilionů korun. Nejčastější příčinou je

používání neodborně podomácku vyrobené pyrotechniky. Tohoto bychom se měli vyvarovat a raději si pořídit pyrotechnické výrobky od profesionálních výrobců. Při manipulaci v žádném případě

nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.

Příjemné a bezpečné prožití vánočních svátků a šastné vykročení

do nového roku přejí hasiči.