Památník železniční nehody ve Studénce byl odhalen


Z naší činnosti - 06.08.2011


Dnes

proběhlo pod nechvalně známým mostem nad železniční tratí ve Studénce ke slavnostnímu odhalení pietního památníku. Jelikož jsme u nehody zasahovali, zúčastnili jsme se této ceremonie také.<br

/>
Na desetitunové betonové plastice jsou uvedena křestní jména všech, kteří při srážce mezinárodního rychlíku Comenius s konstrukcí právě budovaného mostu dne 8. srpna 2008 přišli o život.

Výstavbu památníku spolu s dalšími dobrovolníky, především z řad přeživších a pozůstalých, organizovali cestou občanského sdružení Komenius celkem tři roky.

Slavnostního

odhalení památníku se zúčastnila i zdravotní sestra Naděžda Tomčíková, která rychlíkem rovněž cestovala a těsně po nehodě se starala o zraněné cestující. Stuhu přestřihl strojvůdce vlaku Jiří

Šindelář. Plastika je památkou na nehodu i poděkováním záchranářům, kteří se podíleli na zásahu u této události.

Fotogalerie k článku