Hasiči budou kontrolovat obytné domy


Hasiči lidem | Prevence - 11.02.2011


Nejen české domácnosti jsou v dnešní

době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Při případném požáru v bytovém domě vzniká značné množství

toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo velké množství lidí. A to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce i těch zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s

méně zodpovědným nájemníkem nebo vlastníkem bytu.

I přes zvýšenou preventivní aktivitu hasičů v předchozích letech a jejich častá upozornění směřující na vlastníky a provozovatele

bytových domů, jak mají zajistit požární bezpečnost ve svých prostorách a na co upozornit obyvatele bytů, se počet požárů v bytových domech nedaří snížit. V loòském roce bylo v obytných domech

v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem 145 požárů s celkovou škodou 16 843 500 Kč. 

Při požárech v bytových domech byla v roce 2010 usmrcena 1 osoba a zraněno dalších 51

osob.

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma bezpečně a podceòují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. I

nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření.

Dalším faktorem pro nelichotivá čísla o

požárech v bytových domech je i nedostatečné vybavení bytových domů hasicími přístroji, neprovozuschopnost hydrantů či nemožnost jejich použití z důvodu uzamčení. Velkým problémem jsou rovněž

neprůchodné únikové cesty z objektu, které nejen že neumožòují obyvatelům bytových domů včas opustit nebezpečný prostor, ale také brání hasičům v rychlém a účinném protipožárním zásahu.
<br

/> Z výše uvedených důvodů se příslušníci oddělení kontrolní činnosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje rozhodli zaměřit svou pozornost v roce 2011 také na bytová družstva

a společenství vlastníků, kde budou provádět kontroly dodržování předpisů o požární ochraně. Hasiči se tentokrát nezaměří pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev či společenství

vlastníků, ale také na ta menší „jednovchodová“.