Hasiči budou kontrolovat obytné domy


Hasiči lidem | Prevence - 11.02.2011


Nejen české domácnosti jsou v dnešní

době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Při případném požáru v bytovém domě vzniká značné množství

toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo velké množství lidí. A to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce i těch zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s

méně zodpovědným nájemníkem nebo vlastníkem bytu.

I přes zvýšenou preventivní aktivitu hasičů v předchozích letech a jejich častá upozornění směřující na vlastníky a provozovatele

bytových domů, jak mají zajistit požární bezpečnost ve svých prostorách a na co upozornit obyvatele bytů, se počet požárů v bytových domech nedaří snížit. V loòském roce bylo v obytných domech

v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem 145 požárů s celkovou škodou 16 843 500 Kč. 

Při požárech v bytových domech byla v roce 2010 usmrcena 1 osoba a zraněno dalších 51

osob.

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma bezpečně a podceòují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. I

nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření.

Dalším faktorem pro nelichotivá čísla o

požárech v bytových domech je i nedostatečné vybavení bytových domů hasicími přístroji, neprovozuschopnost hydrantů či nemožnost jejich použití z důvodu uzamčení. Velkým problémem jsou rovněž

neprůchodné únikové cesty z objektu, které nejen že neumožòují obyvatelům bytových domů včas opustit nebezpečný prostor, ale také brání hasičům v rychlém a účinném protipožárním zásahu.
<br

/> Z výše uvedených důvodů se příslušníci oddělení kontrolní činnosti Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje rozhodli zaměřit svou pozornost v roce 2011 také na bytová družstva

a společenství vlastníků, kde budou provádět kontroly dodržování předpisů o požární ochraně. Hasiči se tentokrát nezaměří pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev či společenství

vlastníků, ale také na ta menší „jednovchodová“.


Blíží se zkouška sirén

Ve středu ve 12:00 proběhne zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Zkouška sirén má nepřetržitý tón trvající 140 sekund.

Aktuality e-mailem