Odborná příprava velitelů


Z naší činnosti - 20.11.2010


Ve dnech 19. a 20. listopadu proběhla v hasičské zbrojnici

ve Starém Jičíně pravidelná každoroční cyklická odborná příprava velitelů jednotek a družstev dobrovolných jednotek kategorie JPO II a III.

Během těchto dvou dnů byli velitelé

seznámeni mimo jiné i s novinkami a změnami, které se v oblasti PO chystají v roce 2011. část výukového bloku byla rovněž věnována změnám, které všem hasičům v kraji nastanou 7. prosince, kdy

bude oficiálně spuštěno do ostrého provozu Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje.

Pro naši jednotku tato skutečnost znamená teoreticky jen několik věcí –

změní se volací znak našeho operačního střediska (v současné době spadáme pod sektorové operační a informační středisko ve Frýdku-Místku). Ve vysílačce přibudou další kódy typických činností,

které nahradí další standardně a často prováděná fónická hlášení. Změníme si telefonní číslo pro nouzovou komunikaci s operačním důstojníkem, pod nějž bude náš případný výjezd spadat. A to by

(snad) mělo být vše.

Dále byla velitelům jednotek připomenuta některá pravidla a zásady spojení na místě zásahu a komunikace radiostanicemi s operačním střediskem. V dalším

bloku probral s veliteli jeden z preventistů HZS MSK ÚO Nový Jičín vyhlášku o technických podmínkách staveb a seznámil je s novým nařízením vlády týkající se čištění komínů. Právě požáry sazí a

komínových těles patří mezi jedny z častějších příčin výjezdů hasičských jednotek.

Jedním z témat byly rovněž kontroly nastavovacích žebříků. Vedoucí technické služby HZS MSK

seznámil velitele s četností a postupy při provádění kontrol těchto prostředků. V rámci tohoto bloku bylo rovněž zmíněno několik zásad ukládání věcných prostředků ve vozidlech.

Zástupce z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK ÚO Nový Jičín připomenul velitelům úkoly jednotek v oblasti civilní ochrany a seznámil je s principy činnosti svého

pracoviště. Zmíněny byly v tomto směru i povodně, přípravy mapových podkladů a péče o evakuované obyvatelstvo.

Posledním sobotním teoretickým tématem bylo proběhnuvší taktické

cvičení složek IZS (hromadná dopravní nehoda) na dálnici D1, které proběhlo počátkem měsíce října a jehož se i naše jednotka zúčastnila v roli figurantů – zraněných osob. Velitelé byli

obeznámeni jak s pozitivními, tak i negativními okolnostmi, které se během cvičení vyskytly.

Nedělní ráno bylo zahájeno tématem finančním a to dotacemi pro jednotky jak na

odbornou přípravu, tak i na vystrojení osobními ochrannými prostředky, věcnými prostředky i dotacemi na zásahy mimo území zřizovatele.

Velitelé byli dále obeznámeni s barevným

označováním tlakových láhví, které u každého zásahu představují nebezpečí.

Vyšetřovatel požárů HZS MSK ÚO Nový Jičín v rámci odborné přípravy představil statistiku zásahů a

jejich rozbory, včetně nejčastějších příčin vzniku požárů. Následovalo připomenutí řádu výkonu služby jednotek, což je poměrně nový předpis, který v sobě zahrnuje v určité upravené formě téměř

všechny řády jednotlivých služeb (chemické, technické, strojní a rovněž řád analogové rádiové sítě).

Následovalo seznámení s metodikou zřizování jednotek SDH obcí a obeznámení

se zásahy prováděnými těmito jednotkami.

Po ukončení teoretické části čekal na velitele také praktický výcvik. Jednalo se o vyhledávání osob v terénu a poskytování první

pomoci.

Fotogalerie k článku