Výcvik v podmínkách reálného požáru


Video | Galerie - 25.10.2010


V sobotu, 27. března, proběhlo společné

taktické cvičené jednotek SDH sousedících obcí Slatina a Tísek v podmínkách reálného požáru v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.

<object width=„480"he­ight=“385"><param name=„allowscrip­taccess“

value=„always“><em­bed src=„http://w­ww.youtube.com/v/E-YBGrk7dpo?fs=1­&hl=cs_CZ“ type=„application/x-shockwave-flash“ allowscriptac­cess=„always“ allowfullscre­en=„true“ wid­th=

„480“ height=„385“>

Více z cvičení najdete v sekci Zásahová jednotka.