Něco se chystá


Z naší činnosti - 25.10.2010


V souvislosti s blížícím se koncem roku začali velitelé družstev připravovat druhé

a poslední letošní taktické cvičení jednotky. Zatímco při prvním cvičení jsme nacvičovali hašení, tentokráte půjde o záchranu osob.

Jednotka bude mít za úkol vyhledat a zachránit

osobu nebo osoby (počet nebude blíže určen) ze zakouřených prostor při požáru sklepa.

Jako simulace kouře budou použity mikroténové sáčky, kterými budou přelepeny zorníky

masky DT. Celý výcvik proběhne v krytu skladu CO v Bílovci.

Jednotka se rozdělí do družstev a každá z nich bude mít za úkol prohledat prostory na vzdálenosti dvou nebo tří

hadic C. Po nalezení osoby ji dopraví mimo ohrožený prostor, kde ji další družstvo poskytne předlékařskou pomoc, tudíž budou využiti i hasiči, kteří nejsou nositeli DT.

Fotogalerie k článku